Quickscan

Quickscan

Heeft u een missie en visie geformuleerd?

Het My Sales Coach concept biedt verandertrajecten waarbij we u helpen met het realiseren van uw verkoopdoelstellingen. We starten een Verbeter Analyse met de vraag 'Op welke wijze kunt u op uw verkoopafdeling het verkoopresultaat verhogen?'. In deze fase bepalen we de huidige situatie en maken een gedegen voorbereiding voor de te ondernemen Acties. Daarnaast analyseren we de bij uw organisatie best passende stijl van commercieel verandermanagement.

Meten van gedrag en potentieel

Via een uitgekiende selectie van tools beoordelen we competenties en actueel gedrag. Denk aan rollenspelen, analyse- en presentatieoefeningen, een competentiegericht interview en situationele vragenlijsten. Voor het meten van het potentieel zetten we onder meer persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in.

Borgen en Meten van voortgang van de gestelde doelen

Door de doelstellingen stapsgewijs en gedetailleerd vast te leggen, is het duidelijk in welke fase, welke actie(s) de gecoachte op welk moment onderneemt.
In ieder coachgesprek dient de voortgang te worden besproken. Door de verantwoording ook volledig bij de gecoachte te leggen, kan hij of zij gedurende het proces meteen bijsturen.

Rapportage en advies

U kunt rekenen op een helder en prettig leesbaar rapport dat zich gemakkelijk laat vertalen in acties en resultaat. Een praktische handleiding voor het vergroten én optimaal benutten van het talent in uw organisatie.

Over ons

Alle coaches bezitten 15-20 jaar ervaring als coach/trainer, ex ondernemers op internationaal niveau, grote orderbedragen, B2B en B2C Onze coaches zijn specialisten in verkoopresultaat door middel van commercieel verandermanagement. Zij zijn in staat om nieuwe verkoopstrategieën te ontwikkelen. Of om samen met u te bedenken hoe bestaande situaties effectief veranderd kunnen worden. Referenties op aanvraag beschikbaar : MKB, groot industrieel, groothandel, import export, engineering, ICT en de zakelijke dienstverlening

Quickscan formulier

 

Contact

Bel naar 062731286 voor informatie of naar 0032474-184311.