Analyse

Bedrijfsanalyse

Tijdens een My Sales Coach Analyse bepalen we de huidige situatie dor middel van een aantal gesprekken binnen uw bedrijf. De uitkomsten nemen we samen met u door inclusief een gefundeerd advies. Bij de eerste evaluatie kijken we naar het sales proces, de sales mensen en alle betrokkenen, zoals project managers en zelfs de mensen op de werkvloer.

Heeft u een missie en visie geformuleerd?

Het My Sales Coach concept biedt verander trajecten waarbij we u helpen met het realiseren van uw verkoopdoelstellingen. We starten een Verbeter Analyse met de vraag 'Op welke wijze kunt u op uw verkoopafdeling het verkoopresultaat verhogen?'. In deze fase bepalen we de huidige situatie en maken een gedegen voorbereiding voor de te ondernemen Acties. Daarnaast analyseren we de bij uw organisatie best passende stijl van commercieel verandermanagement.

Meten van gedrag en potentieel

Via een uitgekiende selectie van tools beoordelen we competenties en actueel gedrag. Denk aan rollenspelen, analyse- en presentatieoefeningen, een competentiegericht interview en situationele vragenlijsten. Voor het meten van het potentieel zetten we onder meer persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten in.

Borgen en Meten van voortgang van de gestelde doelen

Door de doelstellingen stapsgewijs en gedetailleerd vast te leggen, is het duidelijk in welke fase, welke actie(s) de gecoachte op welk moment onderneemt.
In ieder coachgesprek dient de voortgang te worden besproken. Door de verantwoording ook volledig bij de gecoachte te leggen, kan hij of zij gedurende het proces meteen bijsturen.

Rapportage en advies

U kunt rekenen op een helder en prettig leesbaar rapport dat zich gemakkelijk laat vertalen in acties en resultaat. Een praktische handleiding voor het vergroten én optimaal benutten van het talent in uw organisatie.

Het My Sales Coach concept bestaat uit vijf fasen. We starten met een Sales Analyse. In het Plan van Aanpak geven we uw organisatie advies om een stijging van het verkoopresultaat te realiseren. Coaches ontwikkelen nieuwe verkoopstrategieën en evalueren samen met u hoe bestaande situaties kunnen worden versterkt voor tastbare resultaatverhoging. Relatiemanagement is een belangrijk onderdeel hiervan.

Basisvergoeding a 395 euro. Coaching op basis van kostenvergoeding en no cure no pay maatwerk.

Het concept bestaat uit vijf fasen:

  • Verkoop verbeter analyse
  • Plan van Aanpak
  • Acties (diensten)
  • Coaching
  • Evaluatie

 

Contact

bel naar 0627312864 voor een evaluatie.