Coaching on the job

als maatwerk

Een coach daagt uit, of het nu gaat om ondersteuning voor het hoger management of begeleiding van de sales professionals. Vertrouwen en respect vormen de sleutel voor effectieve coaching die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van prestaties van individu tot team.

Coaching on the job is een intensieve maatwerk vorm van begeleiding. Het is een persoonlijke manier om vaardigheden en mentaliteit verder te versterken. De coaching vindt plaats op het bedrijf..

De coach monitort het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Hoe gaat iemand om met collega’s en leidinggevenden en eventuele klanten. Met terugkoppeling maakt de coach de betrokkene bewust van ineffectief gedrag en de valkuilen. Een vooroordeel over fieldcoaching is dat de gecoachte het idee heeft dat hij wordt gecontroleerd. Die gedachte komt vooral doordat minder goed presterende verkopers doorgaans worden opgezadeld met een meereizende manager. Vaak is dan ook de manager initiator voor de fieldcoaching en niet de gecoachte.

Het is van belang dat tijdens een coachingstraject de gecoachte zelf bepaalt of fieldcoaching onderdeel uit maakt van het behalen van de zelfgekozen doelen. Het gevoel van controle valt dan weg. De manager beoordeelt dus niet via het coachplan, maar helpt hem door tijdens de coachevaluatie het geconstateerde te verbeteren met opbouwende ideeën.

Contact

bel naar 0627312864 voor een evaluatie en afspraak.